Štandard - Veľký bradáč
Štandard FCI čís.: 181
Pôvod: Nemecko
Dátum platnosti: 6. apríla 2000
Použitie: pracovný a doprovodný pes
Klasifikácia FCI: skupina 2: pinče a bradáči, molosi, švajčiarske salašnícke psi a iné plemená
sekcia 1: pinče a bradáči so skúškou z výkonu
Všeobecná charakteristika:
Veľký, silný, skôr podsaditý než štíhly, hrubá srsť, zväčšený, silný obraz stredného bradáča. Odolný a bojovný pes, vzbudzujúci svojím zjavom rešpekt.
Významné proporcie:
Kvadratická stavba, pričom výška v kohútiku zodpovedá približne dĺžke trupu. Celková dĺžka hlavy (od špičky nosa po temenný hrboľ) zodpovedá polovici dĺžky chrbta (od kohútika po nasadenie chvosta).
Povaha:
Typickými povahovými rysmi sú dobromyseľnosť, vyrovnaná povaha a neúplatná vernosť svojmu pánovi. Má vysoko vyvinuté zmyslové orgány, múdrosť, učenlivosť, silu a vytrvalosť, rýchlosť a odolnosť voči nepriazni počasia a chorobám. Vďaka vrodeným obranným schopnostiam sa najlepšie hodí ako doprovodný, športový, pracovný a služobný pes.
Hlava:

Lebka je silná, pretiahnutá, bez výrazne vystupujúceho temenného hrboľa. Hlava by mala zodpovedať mohutnosti psa. Čelo je ploché, prebieha bez vrások a rovnobežne s chrbtom nosa.

Stop alebo čelový sklon je zvýraznený obočím.

Nos: Čumák je dobre vyvinutý, s veľkými otvormi a je trvalo čierny. Chrbát nosa je rovný.

Tlama je zakončená ako tupý klin.

Pysky sú čierne, pevné a tesne priliehajú k čeľustiam. Kútik je uzavretý.

Čeľuste/zhryz/zuby: Silná horná čeľusť aj sánka. Chrup je úplný (42 zubov podľa zubnej formule), silno vyvinutý, dobre uzavretý a čisto biely. Žuvacie svaly sú mohutne vyvinuté, výrazné líca však nesmú aj s bradou rušiť hranatý tvar hlavy.

Oči sú stredne veľké, oválne, smerujúce dopredu, tmavé, so živým výrazom. Viečka dobre priliehajú.

Uši sú klopené, vysoko nasadené, tvaru V, vnútorné okraje ušníc priliehajú k lícam, rovnomerne nesené, dopredu v smere spánkov vytočené, pričom rovnomerné preklopenie ušníc nemá presahovať temeno.

Krk:
Silná, svalnatá šija je elegantne klenutá. Krk prechádza harmonicky do kohútika. Je silne nasadený, štíhly, ušľachtilo nesený a zodpovedajúci mohutnosti psa. Koža na hrdle je napnutá a bez záhybov.
Telo:

Horná línia je od kohútika dozadu ľahko padajúca.

Kohútik tvorí najvyššiu časť hornej línie.

Chrbát je silný, krátky a pevný.

Bedrá sú krátke, silné a hlboké. Vzdialenosť od rebrového oblúku ku bedrám je krátka, takže pes pôsobí kompaktne.

Zadok je ľahko zaoblený, neznateľne prechádzajúci do nasadenia chvosta.

Hrudník je primerane široký, na priereze oválny, siaha k lakťom.

Predhrudie je vďaka prednej časti hrudnej kosti výrazne vyvinuté.

Brušná línia: Nie príliš vtiahnuté slabiny tvoria so spodnou časťou hrudníka pekne prebiehajúcu líniu.

Chvost je prirodzene ponechaný.

Končatiny:

Hrudné (predné) končatiny:

Predné končatiny sú pri pohľade spredu silné, rovné a nie úzko postavené. Predlaktia sú rovné pri pohľade zo strany.

Plece: Lopatka je pevne priľahnutá k hrudníku, obojstranne dobre osvalená a hore presahuje tŕne hrudných stavcov. Pokiaľ možno šikmo postavené a dobre dozadu uložené plece k vodorovnej línii vytvára uhol asi 50 stupňov.

Rameno je dobre k trupu priľahnuté, silné a osvalené, tvorí s lopatkou uhol asi 95 až 105 stupňov.

Lakeť je priliehajúci, ani vybočený, ani vbočený.

Predlaktie: Pri pohľade zo všetkých strán je celkom rovné, silne zauhlené a dobre osvalené.

Zápästie je silné, stabilné, len neznateľne sa odchyľuje od štruktúry predlaktia.

Záprstie: Pri pohľade spredu zvislé, zo strany ľahko šikmé k podložke, silné a ľahko pérujúce.

Predné laby sú krátke a zaoblené, prsty k sebe tesne priliehajú a sú klenuté (mačacia labka), s krátkymi, tmavými pazúrmi a drsnými vankúšikmi.


Panvové (zadné) končatiny:

Pri pohľade zo strany šikmo postavené, pri pohľade zozadu rovnobežne prebiehajúce, nie úzko postavené.

Stehno je primerane dlhé, široké a silno osvalené.

Koleno nesmeruje ani dnu ani von.

Predkolenie, lýtko je dlhé a silné, šľachovité, prechádzajúce do silnej päty.

Päta je výrazne uhlená, silná, stabilná, ani vbočená ani vybočená.

Priehlavok je krátky a kolmo k podložke postavený.

Zadné laby: Krátke prsty, tesne k sebe priľahlé a klenuté, pazúry krátke a čierne.

Pohyb je pružný, elegantný, svižný, uvolnený a priestranný. Predné končatiny vykračujú pokiaľ možno výrazne dopredu, zadné končatiny poskytujú - výdatne vykračujúce a perujúce - požadovanú silu k pohybu. Predná končatina jednej strany je posúvaná dopredu súčasne so zadnou končatinou druhej strany. Chrbát, väzy a kĺby sú pevné.

Koža:

Tesne priliehajúca po celom tele.


Srsť má byť drôtovito tvrdá a hustá. Pozostáva z hustej podsady a v žiadnom prípade z nie veľmi krátkych, tvrdých, k telu priliehajúcich pesíkov. Pesíky sú drsné, dostatočne dlhé, aby bolo možné posúdiť štruktúru, ani otvorené, ani vlnité. Srsť na končatinách má tendenciu nebyť celkom hrubá. Na čele a na ušiach je krátka. Ako typické znamenie sa tvorí na tlame nie veľmi mäkká brada a rozježené obočie, ktoré ľahko prekrýva oči.

Farba srsti:

 1. čisto čierna s čiernou podsadou
 2. korenie a soľ, pre ktorú je chovateľským cieľom stredné tónovanie s pravidelne rozloženým, dobre pigmentovaným korenením a šedou podsadou. Prípustné sú farebné odtiene od tmavej oceľovej šede po striebornú šeď. Všetky farebné odtiene musia mať zodpovedajúcu tmavú masku, ktorá k nim má harmonicky ladiť. Zreteľne svetlé znaky na hlave, predhrudí a končatinách sú nežiadúce.
Výška a váha:

Výška v kohútiku je u psov a sučiek medzi 60 a 70 cm.

Váha je u psov a sučiek medzi 30 a 42 kg.

Chyby:

Na každú odchýlku od predchádzajúcich bodov musí byť prihliadané ako na chybu, ktorej hodnotenie by malo byť v správnom pomere k stupni odchýlky.


Pozoruhodné chyby:

 • ťažká alebo guľatá lebka
 • celkovo príliš malá alebo príliš krátka hlava
 • vrásky na čele
 • krátka, špicatá alebo úzka tlama
 • kliešťový zhryz
 • silno vystupujúce líce a lícne kosti
 • nízko nasadené alebo príliš dlhé, rozdielne nesené uši
 • svetlé, príliš veľké alebo príliš malé oči
 • voľná koža na hrdle
 • lalok, úzka šija
 • príliš dlhý, klenutý alebo mäkký chrbát
 • kaprí chrbát
 • padajúci zadok
 • k hlave vychýlené nasadenie chvostu
 • dlhé laby
 • mimochod
 • príliš krátka alebo dlhá, mäkká, vlnitá, splstnatená, hodvábna, biela alebo škvrnitá srsť alebo iné farebné prímesi
 • hnedá podsada
 • u sfarbenia korenie a soľ: pás na chrbte alebo čierne sedlo
 • do 2 cm pod dolnú alebo nad hornú hranicu výšky

Ťažké chyby:

 • ťažkopádna alebo ľahká, nízko alebo vysokonohá stavba tela
 • obrátený pohlavný výraz (napr. sučka s výrazom psa)
 • vybočené lakte
 • vbočená päta
 • strmý alebo sudovitý postoj zadných končatín
 • od 2 do 4 cm pod alebo nad normálnou výškou

Vylučujúce chyby:

 • akékoľvek znetvorenie
 • chybný typ
 • chyby zhryzu: predhryz, podhryz, nepravidelný zhryz
 • hrubé chyby jednotlivých telesných krajín, ako napr. chyby stavby tela, srsť a jej farby
 • plachosť, agresivita, zlomyseľnosť, prehnaná nedôverčivosť, nervozita
 • viac než 4 cm pod alebo nad normálnou výškou

Semenníky: Psy musia vykazovať dve zreteľné, normálne vyvinuté semenníky, ktoré sa celé nachádzajú v miešku.